บริการ โอนเงิน

เวสเทิร์น ยูเนี่ยน คือผู้ให้บริการโอนเงินระหว่าประเทศที่มีประสบการณ์กว่า 160 ปี ที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าของเราให้ติดต่อถึงกันได้ทั่วโลก ขอบข่ายของเราได้เติบโตและครอบคลุมสินค้าและบริการระหว่างประเทศต่างๆ มากมายในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและด้วยอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วของชุมชนต่างๆ ทั่วโลก ทำให้การโอนเงินตราระหว่างประเทศกลายเป็นบริการที่สะดวกสบายและจำเป็นสำหรับหลายสิบล้านคนทั่วโลกและธุรกิจต่างๆ

เวสเทิร์น ยูเนี่ยน มีคุณสมบัติเฉพาะที่เหมาะสมสำหรับการเป็นผู้นำธุรกิจการโอนเงินตราระหว่างประเทศ ด้วยสำนักงานตัวแทนที่ให้บริการมากกว่า 500,000 ตัวแทน รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เฉลี่ยมีผู้ใช้บริการทำธุรกรรมถึง 34 ธุรกรรมต่อวินาทีและ ตัวแทน ในภูมิภาค ทั่วโลกที่ ได้ตอบสนองความต้องการด้านการโอนเงินระหว่างประเทศของผู้คนจำนวนมากมาตราบจนทุกวันนี้

เวสเทิร์นยูเนี่ยน เป็นผู้ให้บริการโอนเงินตราระหว่างประเทศที่ครบวงจรที่สุดในโลกมากกว่าผู้ให้บริการายอื่นๆ อย่างมาก เครือข่ายสำนักงานตัวแทนของเวสเทิร์น ยูเนี่ยน มีความโดดเด่นที่มีความหลากหลายของภูมิประเทศ ภาษา และวัฒนธรรม รวมทั้งความหลากหลายของธุรกิจของท่านอีกด้วย โดยท่านอาจเป็นธนาคาร ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ทำการไปรษณีย์ บริการส่งเงินทางไกล และร้านปลีกต่างๆ แต่สิ่งที่ทำให้เครือข่ายของเรา เป็นหนึ่งเดียวคือการร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ ในการบริหารธุรกิจให้เจริญเติบโตและการมอบบริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้าของเราทั่วโลก

*ข้อมูล ณ ปี 2020

Will Call Money Transfer

การโอนเงินแบบวิลล์ คอล คือบริการการโอนเงินแบบรายบุคคล โดยที่ทางผู้ส่งสามารถส่งเงินให้กับผู้รับผ่านจุดให้บริการของตัวแทนเวสเทิร์น ยูเนี่ยนในประเทศที่มีจุดให้บริการเวสเทิร์น ยูเนี่ยนทั่วโลก ผู้ส่งจะต้องแจ้งข้อมูลต่างๆ ที่ต้องใช้ในการรับเงินให้กับผู้รับได้ทราบ ผู้รับสามารถติดต่อขอรับเงินได้จากจุดให้บริการเวิสเทิร์น ยูเนี่ยนที่ใดก็ได้ในประเทศปลายทาง นอกจากนี้ผู้ส่งยังสามารถที่จะเลือกใช้บริการเสริมต่างๆ ของเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ซึ่งจะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม เช่น บริการส่งถึงมือผู้รับ หรือฝากข้อความ ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบรายชื่อบริการต่างๆ สำหรับแต่ละประเทศปลายทางหรือติดต่อสอบถามที่ศูนย์ปฏิบัติการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (AROC)

Quick Pay

ควิกเพย์ คือบริการการชำระค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาล ที่มีอัตราค่าธรรมเนียมตายตัว โดยที่ลูกค้าสามารถชำระเงินสด ณ จุดให้บริการเวสเทิร์น ยูเนี่ยนทั่วโลก การชำระค่าใช้จ่ายนั้น สามารถชำระได้เฉพาะกับบริษัท หรือหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมกับเวสเทิร์น ยูเนี่ยน เท่านั้น กรุณาตรวจสอบรายชื่อบริษัท หรือหน่วยงานต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมกับเวสเทิร์น ยูเนี่ยนจากระบบ หรือติดต่อสอบถามที่ศูนย์ปฏิบัติการภูมิภาคเอชียแปซิฟิค (AROC) ค่าบริการนั้นๆ จะถูกโอนไปยังบริษัทที่ต้องการโดยตรง และลูกค้าสามารถรับใบยืนยันการชำระค่าบริการจากเวสเทิร์น ยูเนี่ยนได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ใบยืนยันการชำระค่าบริการ จะระบุชื่อและที่อยู่ผู้ส่งเงิน หมายเลขบัญชีที่ลูกค้ามีกับบริษัทนั้นๆ และหมายเลขรหัสทำรายการขอเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผู้ส่งเงินสามารถชำระเงินเป็นเงิสกุลในประเทศหรือเป็นเงินสกุลอื่นๆ ที่เวสเทิร์น ยูเนี่ยนยินยอม และได้รับอนุญาตตามกฏหมายบริษัทปลายทางที่ได้รับเงินจะได้รับเงินในสกุลเงินขอประเทศปลายทางนั้นๆ โดยเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราร่างประเทศของเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ณ เวลาที่มีการทำรายการชำระเงิน

D2B (Direct To Bank)

บริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับเงินปลายทาง D2B (Direct To Bank) ผู้ส่งสามารถส่งเงินให้ผู้รับเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับเงินได้โดยตรง เป็นการอำนวยความสะดวก ให้แก้ผู้รับเงิน เพราะไม่จำเป็นต้องเดินทางไปรับเงินที่จุดให้บริการ